Föreningens stadgar

Stadgar för FRIDHEMS VILLAFÖRENING §1 Verksamhetsområde och ändamål Föreningens verksamhetsområde är Fridhemsområdet i Malmö (begränsat av Erikslustvägen, Marietorps allé, Limhamnsvägen och Ribersborgsvägen. Därutöver ingår även de tio villorna inom kvarteret Torsten,...